X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app
car fridges
car compressure fridges
car compresure fridges
car compressure fridges
car compressure fridges

maýorymyz

HK TIKI, awtoulag sowadyjy, sowadyjy guty we başgalary öz içine alýan aňtaw enjamlary enjamlaşdyryş meýdançasynda ýöriteleşýär.Müşderilerimize ýokary derejeli akylly awtoulag önümlerini we dünýä müşderileri üçin ökde hyzmatlary bermek arkaly öz işlerinde üstünlik gazanmaga kömek etmek isleýäris.
Gözläň
1
2
3
4

Näme üçin biziň bilen?

Bilelikdäki kärhana HK TIKI, Hytaýyň iň meşhur zawodlaryny birleşdirdi we sagdyn we akylly enjam bilen gurşalan, ýokary derejeli akylly awtoulag önümlerini we dünýä üçin hünär hyzmatlaryny hödürleýän global akylly awtoulag enjamlaryny üpjün etmek platformasyny gurmaga bagyşlanýar. alyjylar.

Zawod

Jemi meýdany 106 gektar bolan iki sany önümçilik bazasy we 147,000 inedördül metrlik zawod binasy bar, doly awtomatlaşdyrylan akylly gurnama liniýalary, awtomatiki sanjym galyplary ussahanalary, iki bölümli önümçilik ussahanalary, ýokary hilli barlag barlaghanalary we işe girizilmegi bilen täze senagat bazasy, ýyllyk kuwwatymyz 3 million birlige ýetdi.

Global ulgam

On ýyldan gowrak wagt bäri awtoulag sowadyjylary we şuňa meňzeş önümler bilen içgin meşgullanýarys we Günorta Koreýadaky Lotte, ABŞ-daky Kostko, Fransiýada Karrefour we ş.m. ýaly daşary ýurtlarda köp sanly iri kooperatiw müşderimiz bar.Dusseldorf, Germaniýa we Oakland, ABŞ ýaly şäherlerde öz uly daşary ýurt ammarlarymyz bar, olar size transport we hyzmatyň iň köp taraplaryny hödürläp biler.

Şahadatnamalar

Bizde CE şahadatnamasy, ISO hil ulgamy kepilnamasy, CB şahadatnamasy, KC şahadatnamasy, ROHS şahadatnamasy we ş.m. ýaly doly gözleg şahadatnamalary bar.

Zawodyň görnüşi

img
X
Sowadyjy önümçilik zawodymyz 2005-nji ýylda döredildi. Ol Şanhaý portuna ýakyn, Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär we geografiki taýdan has ýokary ýerleşýär. Umumy meýdany 106 gektar bolan iki önümçilik bazasy we 147,000 inedördül metr zawod binasy bar. , doly awtomatlaşdyrylan akylly gurnama liniýalary, awtomatiki sanjym galyplary ussahanalary, iki bölümli önümçilik ussahanalary, ýokary hilli barlag barlaghanalary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan täze senagat bazasynyň işe girizilmegi bilen ýyllyk kuwwatymyz 3 million birlige ýetdi.

hyzmatdaşymyz

212 (2)
212-22
212-22
212-22
212-22
212-22
1
2
3
4
5
6