X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

12V / 48W 4L Mini Awtoulag sowadyjy 2 gatly awtoulag sowadyjy sowadyjy ýyladyjy öý syýahaty üçin göçme kemping sowadyjy doňduryjy

Gysga düşündiriş:

GRL-B13 kiçi ýarymgeçiriji sowadyjymyzda çalt sowatmak we ýylatmak üçin birnäçe funksiýa bar.Tomusyň yssy aýlarynda salkyn içgileri we miweleri alyň ýa-da sowuk gyşda bir stakan suwuňyzy we iýmitiňizi gyzdyryň.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjymyz kiçijik, 24mm * 17.5mm * 23mm, ýer almazdan gorkman, otagda, awtoulagda, aşhanada we beýleki ýerlerde ýerleşdirilip bilner.

12V / 24V güýç ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, awtoulag güýjüni, öý zarýad berijisini we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowatmak we ýylatmak, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt işlemek size iň gowy tejribe berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TIKI GRL-B13 ýarymgeçiriji Mini buz gutusy ýarymgeçiriji materiallaryň termoelektrik täsirini ulanýan sowadyjy tehnologiýadyr (hünär ady: Peltier Effect).

MN03 kiçi ýarymgeçiriji sowadyjymyzda çalt sowatmak we ýylatmak üçin birnäçe funksiýa bar.Tomusyň yssy aýlarynda salkyn içgileri we miweleri alyň ýa-da sowuk gyşda bir stakan suwuňyzy we iýmitiňizi gyzdyryň.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjymyz kiçijik, 24mm * 17.5mm * 23mm, ýer almazdan gorkman, otagda, awtoulagda, aşhanada we beýleki ýerlerde ýerleşdirilip bilner.

12V / 24V güýç ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, awtoulag güýjüni, öý zarýad berijisini we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowatmak we ýylatmak, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt işlemek size iň gowy tejribe berýär.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjylarymyz birnäçe ýyl bäri bazara çykýar, ýüzlerçe müňden gowrak bölek satýar we bazaryň tendensiýasyna öňdebaryjy köp sanly müşderi tarapyndan gowy garşylandy we birnäçe gezek satyn alyndy.

Önümlerimiz iň ygtybarly we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiňizi üpjün etmek üçin berk hil synagyndan we bazar synagyndan geçdi, bir ýyllyk mugt kepillik berýäris, eger adam däl zyýan bar bolsa, biz size erkinlik berýäris zarýad bermek.

Önümlerimiz daşary ýurtlarda 100-den gowrak ýurda eksport edilýär we ABŞ-da, Europeewropada we beýleki ýurtlarda öz wagtynda ammar üpjün edip biljek öz ammarlarymyz bar.

Bizde dürli ýurtlar tarapyndan talap edilýän hil barlagynyň standartlary, ISO kepilnamasy, CE, UL, CB, KA we beýleki şahadatnamalar bar.

Doly enjamymyz 1 ýyllyk hil kepilligini, kompressor bolsa 3 ýyllyk hil kepilligini üpjün edýär.

Adam däl näsazlyk bar bolsa, size mugt garnituralary ibereris ýa-da enjamy siziň üçin çalşarys.

Önümlerimizi satyn alanyňyzdan soň, satuwdan soňky dürli soraglara islän wagtyňyz jogap bermek üçin satuwdan soňky hyzmat topary dörederis.


https://www.hktiki.com/12v48w-4l-mini-car-refrigerator-2-layer-car-fridge-cooler-warmer-portable-camping-fridge-freezer-for-home-travel-camping-product/

https://www.hktiki.com/12v48w-4l-mini-car-refrigerator-2-layer-car-fridge-cooler-warmer-portable-camping-fridge-freezer-for-home-travel-camping-product/

https://www.hktiki.com/12v48w-4l-mini-car-refrigerator-2-layer-car-fridge-cooler-warmer-portable-camping-fridge-freezer-for-home-travel-camping-product/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň