X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

Mini USB sowadyjy awtoulag ofis awtoulag sowadyjy syýahat sowadyjy göçme sowadyjy ýylylyk sowadyjy we ýyly enjam

Gysga düşündiriş:

GRL-B14 kiçi ýarymgeçiriji käsämiz330ML konserwirlenen Koka meňzeş sowadyjy, 110mm x 180mm ululykdaky silindr görnüşli, açyk we ajaýyp, çalt sowuk içgi bilen üpjün etmek, durmuşyňyzyň hilini ýokarlandyrmak üçin yssy tomusda stoluňyza ýerleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TIKI GRL-B14 icarymgeçiriji Mini kubok holodilnikleri, ýarymgeçiriji sowadyjy, elektron sowadyjy, elektron sowadyş, termoelektrik sowadyş, temperatura tapawudy elektrik sowadyşy hem diýilýär.

Icarymgeçiriji materiallaryň termoelektrik täsirini (hünär ady: Peltier Effect) sowadyjy üçin ulanýan sowadyjy tehnologiýa.

Ondarymgeçiriji sowadyjylarymyz bazardaky beýleki önümlerden ep-esli artykmaçlyga eýe - 1, Greenaşyl pes uglerod: sowadyjy ýok, daşky gurşawa zyýan bermeýär.

2, asuda ýer: ýarymgeçiriji sowadyjy, kompressor ýok, 30 desibelden az ses.

3, energiýa tygşytlamak we netijelilik: beýleki sowadyş usullarynyň deň mukdary bilen myhmanhana sowadyjyny deňeşdirmek, 20% -den gowrak energiýa tygşytlamak, uzak ömri.

4, döwür bilen: adaty sowadyjy, ýönekeý gurluş, kiçi göwrümli, kiçi dizaýn düşünjesini bozýar we müşderilere täze tejribe getirmek üçin hakykatdanam täze amaly funksiýalary saklamaga başlaýar.

MN01 kiçi ýarymgeçiriji käse sowadyjymyz, 330ML konserwirlenen Koka meňzeş, 110mm x 180mm ululykdaky silindr görnüşli, açyk we ajaýyp, yssy tomusda çalt sowuk içgini üpjün etmek, hiliňizi ýokarlandyrmak üçin stoluňyza ýerleşdirilip bilner. durmuş.

USB interfeýsini ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, kompýuter, zarýad beriji we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowatmak, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt sowatmak üçin iň oňat tejribe bermek üçin birikdirip bileris.Mini ýarymgeçiriji sowadyjylarymyz birnäçe ýyl bäri bazara çykýar, ýüzlerçe müňden gowrak bölek satýar we bazaryň tendensiýasyna öňdebaryjy köp sanly müşderi tarapyndan gowy garşylandy we birnäçe gezek satyn alyndy.

Önümlerimiz iň ygtybarly we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiňizi üpjün etmek üçin berk hil synagyndan we bazar synagyndan geçdi, bir ýyllyk mugt kepillik berýäris, eger adam däl zyýan bar bolsa, biz size erkinlik berýäris zarýad bermek.

Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, size hemişe iň gowy hyzmat we hil bermegi wada berýäris.


https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/

https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/

https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/

https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/

https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/

https://www.hktiki.com/mini-usb-refrigerator-car-office-car-fridge-travel-refrigerator-portable-refrigerator-heat-cooler-and-warmer-accessory-product/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň