X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

OEM EC 30L 40L 50L buz sandyk sowadyjy guty awtoulag kiçi gün sowadyjy doňdurma awtoulag üçin 12 wolt sowadyjy doňduryjy

Gysga düşündiriş:

TIKI awtoulag sowadyjy 12v, öýde ýa-da awtoulagda ulanyp boljak 120 / 240V AC we 12 / 24V DC adapterleri bilen enjamlaşdyrylandyr.RV sowadyjy dürli derejelerde üç (pes, orta we ýokary) batareýany goramak funksiýasyny üpjün edýär.Bu dizaýn, awtoulag elektrik üpjünçiliginiň artykmaç ýüklenmeginiň ýa-da gysga utgaşmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin 12 woltly holodilnik ulananyňyzda awtoulag güýjüniň gutarmagyndan gorkmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

DUAL STORAGE AREA & POWERFUL CAPACITY - TIKI awtoulag sowadyjysy, 27L sowadyjy zona we 23L doňduryjy zona bölünen iki zona bilen enjamlaşdyrylandyr.Iki saklanýan ýer ysy azaldyp biler.Göçme sowadyjy doňduryjy, sowadyjyňyzy täze saklamak bilen dürli iýmitleri saklamaga mümkinçilik berýär.Bu kuwwatly RV holodilnik (726 * 390 * 513mm) 77 çüýşe 330ml kola, ýa-da 43 çüýşe 550ml suw ýa-da 54 çüýşe 380ml gyzyl çakyr saklap bilýär.
“SMART BATTERY GORAMAK & HOME / CAR DUAL-USE” - TIKI awtoulag sowadyjy 12v, öýde ýa-da awtoulagda ulanyp boljak 120 / 240V AC we 12 / 24V DC adapterleri bilen enjamlaşdyrylandyr.RV sowadyjy dürli derejelerde üç (pes, orta we ýokary) batareýany goramak funksiýasyny üpjün edýär.Bu dizaýn, awtoulag elektrik üpjünçiliginiň artykmaç ýüklenmeginiň ýa-da gysga utgaşmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin 12 woltly holodilnik ulananyňyzda awtoulag güýjüniň gutarmagyndan gorkmaň.
LCD TOUCH PANEL - LCD duýgur paneli awtoulag üçin 12v sowadyjynyň işleýşini gönüden-göni görmäge we temperatura diapazonyny islendik wagt sazlamaga mümkinçilik berýär.Panelde -4 ℉ -68 ℉ (-20 ℃ -20 between) arasynda islendik temperaturany sazlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin LCD sensor paneli arkaly ECO we Max-i saýlap bilersiňiz!

 

I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK12v sowadyjynyň sesi işleýän wagty bary-ýogy 40 desibel bolup, buzly içgilerden çalt we ýuwaş lezzet almaga mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, 12v doňduryjymyzda gaty az energiýa sarp edýän ROHS energiýa tygşytlaýyş şahadatnamasy bar.

 

HYZMATYMYZ

Bizde dürli ýurtlar tarapyndan talap edilýän hil barlagynyň standartlary, ISO kepilnamasy, CE, UL, CB, KA we beýleki şahadatnamalar bar.

Doly enjamymyz 1 ýyllyk hil kepilligini, kompressor bolsa 3 ýyllyk hil kepilligini üpjün edýär.

Adam däl näsazlyk bar bolsa, size mugt garnituralary ibereris ýa-da enjamy siziň üçin çalşarys.

Önümlerimizi satyn alanyňyzdan soň, satuwdan soňky dürli soraglara islän wagtyňyz jogap bermek üçin satuwdan soňky hyzmat topary dörederis.

 

Wideo

Önümiň jikme-jiklikleri Surat

2121

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň